จัดอับดับแคลน

    ลำดับ ชื่อแคลน เลเวล คะแนนชื่อเสียง พันธมิตร ปกครอง
    1 Mark Otto @mdo @mdo @mdo
    2 Jacob Thornton @fat @mdo @mdo
    3 Larry the Bird @twitter @mdo @mdo
000webhost logo