จัดอับดับ PVP

    ลำดับ ชื่อตัวละคร เลเวล คะแนนพีวีพี แคลน
    1 Mark Otto @mdo @mdo
    2 Jacob Thornton @fat @mdo
    3 Larry the Bird @twitter @mdo
000webhost logo